Gå til hovedinnhold

Sist oppdatert 21.03.2024

AVA of Norway - Garantivilkår

Vi i AVA of Norway er opptatt av at våre produkter skal vare lengst mulig.

Mindre bruk og kast, og mer fokus på vedlikehold av solide produkter er rett og slett et godt miljøtiltak.

Vi streber hele tiden etter å forbedre miljøvennlig design. Sammen med kundens rett til vedlikehold og Right to Repair sikter vi mot reduserte vedlikeholdskostnader og en utvidet forbrukergaranti. En produsent og en kunde som jobber sammen for å ta vare på et produkt er et drømmeteam.


Med miljøvennlig design og Kundens rett til Vedlikehold gir Ava of Norway deg som kunde en forlenget forbrukergaranti på opptil 20 år uten kostbare serviceavtaler. Dette innebærer at produktet er utviklet for å være reparerbart, og at du som forbruker kan velge å vedlikeholde og reparere maskinen selv og dermed nyte godt av vår Forbrukergaranti. Det skal være enkelt å ta vare på et AVA produkt, og vi mener at du som kunde skal belønnes for arbeidet du legger ned i vedlikeholdet.


For å tilrettelegge for at du selv, eller en lokal reparatør/fikser, kan utføre nødvendig vedlikehold trygt og enkelt uten unødige kostnader, har vi laget enkle videokurs som du finner på hjemmesiden våre www.avaofnorway.com/no/informasjon/garanti. Alt ligger dermed til rette for at dine AVA produkter skal kunne vare lenge.


AVA of Norway er sikker på at våre kunder vil verdsette et problemfritt vedlikehold som resulterer i mindre bruk og kast. Ved at du benytter din rett til å vedlikeholde eget produkt, kan vi tilby en forlenget forbrukergaranti.


AVA of Norway sin forbrukergaranti er en holdbarhetsgaranti på 10 år for AVA GO, AVA Smart, AVA Easy og AVA V6, og 20 år for AVA Master, AVA Master 2.0 og AVA Evolution.

Følgende vilkår gjelder for AVA of Norway sin forbrukergaranti:

 1. I henhold til vilkårene her utbedrer AVA of Norway kostnadsfritt kjøpsrettslig mangel ved produktets elektromotor, kondensator, elektrobryter, ledninger, microbryter, chassisdeler i plast som eksempelvis hjul, bak og fordeksel samt trommelkomponenter. Feil på svivel med unntak av O-ringer.


  I pumpen dekkes følgende:

  Produkter med 10 års garanti: Pumpetopp eksklusive styrestempel og øvrige slitedeler.
  Produkter med 20 års garanti: Pumpetopp Inklusive trykkavlastning, styrestempel og øvrige slitedeler.

  Ventilhus, men ikke høytrykksventilene inkl. Tetninger.
  Stempelhus med stempler, tetninger, støtteringer, stempelfjærer og stempel.
  Kraftoverføring til stempler inklusive kulelager.
  Les mer her www.avaofnorway.com/no/informasjon/garanti.

  Såfremt vi blir varslet om mangelen innen rimelig tid etter at forbrukeren oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen, og senest innen 10 år (AVA Go, AVA Smart, AVA Easy, AVA V6) eller 20 år (AVA Master, AVA Master 2.0, AVA Evolution) etter dokumentert kjøpsdato. For varsel om mangel se punkt 4.

 2. Forbrukergarantien er betinget av (a) at forbrukeren registrerer kjøpet på www.avaofnorway.com/no/informasjon/garanti senest 6 måneder etter kjøpsdato, (b) at produktet er kjøpt av en autorisert AVA of Norway forhandler og benyttet i henhold til brukermanual fra AVA of Norway, (c) at produktet har blitt vedlikeholdt minimum hvert femte år, og i tråd med instruksjoner for vedlikehold og kjøp av Garanti Kit som vist på www.avaofnorway.com/no/informasjon/garanti og (d) at hvert gjennomførte vedlikehold blir registrert og dokumentert på samme sted senest 6 uker etter gjennomføring. For Kundens «Rett til Vedlikehold» gjelder at kunden selv er ansvarlig for å følge lokale regler og retningslinjer, blant annet for arbeid med elektriske produkter.

 3. Utbedring etter Forbrukergarantien skjer ved at AVA of Norway, etter eget skjønn, reparerer eller bytter ut mangelfull komponent, eller ved forbrukeren gjør det samme etter avtale med AVA of Norway. Forbrukergarantien medfører ikke ny eller utvidet garantiperiode.

 4. Forbrukergarantien er en produsentgaranti fra AVA of Norway som gjelder i tillegg til forbrukerens rettigheter etter forbrukerkjøpsloven og annen preseptorisk lovgivning. Krav etter Forbrukergarantien kan derfor bare fremmes direkte mot AVA of Norway. Ta kontakt via www.avaofnorway.com/no/informasjon/kundeservice.

 5. Forbrukergarantien gjelder ikke feil, skade og defekter annet enn mangler, eksempelvis feil, skade eller defekt som skyldes (i) transportskade eller annen ytre påvirkning, herunder unormale miljøforhold eller påvirkning, (ii) frost eller fuktighet, herunder oppbevaring i særlig fuktige omgivelser, (iii) uriktig montering eller vedlikehold, (iv) feil eller uvanlig bruk (v) O-ringer generelt og rene slitedeler i pumpens ventilhus og pumpetopp, som ventiler og tetninger (vi) Bruk utover EU sin definisjon av normalt høy bruk i husholdning (European Commission, Joint Research Centre, Rodríguez-Quintero, R., Paraskevas, D., Viegand, J., et al., Preparatory study of ecodesign and energy labelling measures for high pressure cleaners, Publications Office, 2020, https://data.europa.eu/doi/10.2760/25603 s. 74), eller (vii) Fargeendringer, bleking og skader forårsaket av støt eller hardhendt behandling. Forbrukergarantien faller bort ved manglende vedlikehold, og dersom produktet blir brukt i profesjonell sammenheng. For at Forbrukergarantien skal gjelde må merkeskilt være komplett og lesbart.

 6. Beskrivelse av nødvendig vedlikehold, samt hva som holdes utenfor garanti finnes mer detaljert på www.avaofnorway.com/no/informasjon/garanti.

 7. AVA forbrukergaranti dekker produktfeil på høytrykkspyleren som en enhet, ikke på tilbehør som slanger, pistol, lanse, dyser og øvrig tilbehør, uavhengig av om dette er kjøpt samlet med maskin eller kjøpt løst.

Du kan lese mer om garantien vår her www.avaofnorway.com/no/informasjon/garanti.