Gå til hovedinnhold

Steg-for-steg guide

Master: Bytt slange og svivel

Sikkerhet først! For å forhindre ulykker, sørg for at høytrykksspyleren er slått av og frakoblet strømkilden.

Denne guiden gir en detaljert, trinnvis prosess for å erstatte slangen og svivelen på din Master høytrykksspyler. Du vil lære å identifisere sviveltypen, fjerne dekselet til trommelslangen, koble fra slangen, installere et hurtigkoblingssett og montere de nye delene. Sikkerhetstips og nødvendige verktøy er også beskrevet for å sikre en jevn og sikker utskifting.

Lær hvordan du erstatter slangen og svivelen på din Master høytrykksspyler med denne trinnvise guiden. Alt du trenger er Torx 25, en flat skrutrekker eller lignende verktøy.

For å erstatte en gammel slangeforbindelse trenger du også et hurtigkoblingssett (95-100-404), en hammer, en størrelse 21 skiftenøkkel eller lignende verktøy. Hvis du trenger å erstatte svivelen, har din nye svivel følgende SKU: 95-100-477.

1. Sjekk om du har gammel eller ny slangekobling

For å avgjøre om du har en ny eller gammel slangekobling, må du først trekke ut slangen for å se koblingsmonteringen. Trekk slangen helt ut til hele slangen er ute av trommelen, slik at du kan se slangekoblingen (c).


A) En ny slangekobling har en hann hurtigkobling med en tilsvarende hunn hurtigkobling i messing.

B) En gammel slangekobling har en integrert slangeforbindelse i galvanisert stål.

2. Fjern dekselet (d) på trommelslangen

A) Ny trommel: Bruk Torx 25 for å skru ut 4 skruer.

B) Gammel trommel: Bruk Torx 25 for å skru ut 2 skruer.


Hvis du ønsker å bytte ut det gamle slangetrekket og trommelhjulet, bruk følgende SKU:

  • Nytt slangetrekk (95-100-523)
  • Nytt trommelhjul (95-100-291)

3. Koble fra slangen med ny kobling

a) Trykk inn fjæren på hurtigkoblingen.

b) Trekk slangen samtidig som du trykker på hurtigkoblingens fjær

4. Koble fra slangen med gammel kobling

a) Bruk en flat skrutrekker eller et spesielt verktøy for å løsne C-klipsen.


b) Trekk slangeenden av koblingen. En O-ring i koblingen kan gjøre det vanskelig å fjerne slangeenden. I så fall gjør du følgende:

c) Plasser en skiftenøkkel på omtrent størrelse 21 eller lignende på baksiden av koblingen.

d) Bank på skiftenøkkelen med en hammer eller lignende til koblingen løsner. Koblingen må være så rett som mulig i koblingens aksiale retning. Sjekk at koblingen ikke er bøyd etter at slangen er koblet fra.


Trinn c-d kan også brukes på en ny maskin hvis det er vanskelig å demontere koblingen.

5. Installer hurtigkoblingssettet

a) Sett hurtigkoblingssettet (95-100-404) på slangetrommelkoblingen. Hvis slangekoblingen er vanskelig å montere, bruk en skiftenøkkel på utsiden av koblingen og bank forsiktig med en hammer til slangekoblingen er på plass. Slangekoblingen er på plass når sporet for E-klipsen er synlig på utsiden. Hvis mulig, påfør et tynt lag syrefri vaselin eller tilsvarende på koblingens O-ringer.

b) Sikre slangekoblingen ved å montere E-klipsen i sporet.


NB. Inspiser O-ringene før montering. Hvis de er synlig skadet, må de byttes ut. Du finner 2 O-ringer i settet 95-100-404. O-ring spesifikasjon: O-ring (8.5*2mm NBR 90) 95-100-161.

6. Installer ny hurtigkoblingsslange

a) Trykk slangeenden inn i hurtigkoblingen til den klikker på plass.

b) Hvis det er for vanskelig å trykke, kan du deaktivere låsesystemet ved å trykke inn hurtigkoblingens fjær. Hvis mulig, påfør et tynt lag syrefri vaselin eller tilsvarende på hurtigkoblingens O-ring.

7. Bytt kobling på ny og gammel trommel

Start med steg 8:

8. Fjern skruer

A) Ny trommel: Skru ut 7 skruer (Torx 25).


B) Gammel trommel: Skru ut 5 skruer (Torx 25).

9. Åpne gammel trommel

Trekk venstre trommelramme til siden og løft slangeguiden bort.

10. Åpne ny trommel

a) Skru ut fire skruer (Torx 25).

b) Trekk av venstre trommelramme og løft bort slangeguiden og frontdekselet.

11. Koble fra den interne slangen

a) Bruk en flat skrutrekker for å vippe ut U-klipsen.

b) Trekk den interne slangen ut av koblingen.

12. Fjern koblingen

Trekk forsiktig koblingen ut av trommelen.

13. Installer ny kobling

a) Sett den interne slangen inn i koblingen.


b) Sikre den interne slangen med U-klipsen.


c) Sett koblingen inn i trommelen.


d) Monter venstre trommelramme sammen med høyre trommelramme.


e) Monter hurtigkoblingen og koblingen.


f) Sikre koblingsmonteringen med en E-klips.

14. Monter gammel trommel

a) Sett slangeguiden inn i sporet på høyre trommelramme.

b) Sett venstre trommelramme sammen med høyre trommelramme. Sørg for at slangeguiden passer inn i sine tilhørende spor.

c) Monter 5 skruer (Torx 25).

15. Monter ny tromme

a) Monter venstre trommelramme sammen med høyre trommelramme. Sørg for at koblingen er plassert i sitt tilhørende spor.

b) Plasser slangeguiden og frontdekselet inne i trommelrammen.

c) Sørg for at aluminiumrøret er plassert i sine spor inne i trommelrammen.

d) Monter alle 11 skruer (Torx 25).