bubbles

Denne slangen gjør det mulig for din AVA høytrykkspyler å bruke vann fra alle vannkilder. Alle AVA-høytrykkspylere er selvsugende, noe som betyr at de ikke trenger noen ytre kraft for å bringe vann inn i maskinen. Slangen leveres med tilbakeslagsventil, grovfilter og er tre meter lang.

Self Priming Hose 01
Self Priming Hose 02
Self Priming Hose 03

Alle AVA høytrykkspylere kan brukes med saltvann.

Det er likevel noen ting å tenke på:

  • Du må passe på at vannfilteret er rent til enhver tid, og eventuelt stoppe opp og vaske det, om det blir tilsmusset underveis.
  • Etter bruk, er det viktig å skylle godt igjennom med ferskvann, dette bør gjøres så raskt som mulig. Vi anbefaler at man etter bruk med saltvann, kjører glykol/frostvæske igjennom maskinen, slik at den lagres med en frosthindrende væske i tiden frem til neste bruk. Alternativt kan du spraye litt CRC eller lignende inn vanninntaket mens du kjører maskinen i 10 sekunder uten vann inn.

Dersom maskinen brukes med saltvann, kan det fremskynde servicebehov, spesielt om du er ikke følger våre tips ovenfor. Alle delene som kan ta skade av saltvann, kan byttes som del av din neste service, til en meget hyggelig pris.

Så for å illustrere dette: Du vasker med saltvann i dag, og lar maskinen stå urørt i nøstet til neste år. Da er sjansen stor for at noe har gått galt under lagringen, og du får behov for en service. Denne kan du gjøre selv, og delene som må byttes på for eksempel en AVA Master, er omkring 300,- kroner.

For å være helt sikker på at du blir hjulpen, har vi klippet inn et avsnitt om hvordan maskinen benyttes på selvsug.

Selvsug

Alle AVA pumper er selvsugende, og kan benyttes uten vanntrykk om man gjør følgende:

  • Bruk en AVA sugeslange:
  • Fyll denne med vann før du kobler den inn på vannfilteret (du må ha filter på vanninntak).
  • Start opp maskinen uten å ha utstyr/dyse på pistolen. Når maskinen har "hostet og harket" en stund, har den fått ut all luften, og du kan begynne å spyle.
  • Dersom du opplever at maskinen jobber ujevnt, er kan det være den tar til seg luft igjennom koblingen. Stram kobling på slange, og ta av og på slangen igjen.

En vanlig høytrykkspyler for hjemmebruk har et trykktap mellom 10 og 30% når den jobber på selvsug.

AVA Go og AVA Smart har ca. 2% effekttap

AVA Master og Evolution har ikke målbart effekttap.

Brukermanualen oppgir max 0,5 meter sugehøyde. Dersom du bruker den på 1 meter vil dette fungere, men kanskje med ett litt høyere trykktap.

Og for å ta det med helt til slutt: Hvorfor bruke en AVA sugeslange, og ikke en vanlig slange?

AVA sugeslanger har en tilbakeslagsventil i enden. Denne er nødvendig fordi maskinen slutter å suge hver gang du slipper pistolen. Uten en slik ventil, vil alt vann renne tilbake til kilden, og dermed vil du måtte bruke lang tid før du igjen kan spyle. Maskinen suger nemlig vann veldig effektivt, men ikke luft.

Og i tillegg: En vanlig hageslange er oftest for myk, slik at den suges flat av vakuum og stenger for vannet.

Spesifikasjoner

Produktnummer: 11-110-422