AVA OF NORWAY – FORBRUKERGARANTI

Følgende vilkår gjelder for AVA of Norway sin Forbrukergaranti:

  1. I henhold til vilkårene her utbedrer AVA of Norway kostnadsfritt kjøpsrettslig mangel ved produktets elektromotor, kondensator, kraftoverføring til stempler, svivel, elektrobryter, ledninger og mikrobryter, såfremt vi blir varslet om mangelen innen rimelig tid etter at forbrukeren oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen, og senest innen 10 år (AVA GO, AVA Smart, AVA V6, AVA Easy) eller 20 år (AVA Master, AVA Evolution) etter dokumentert kjøpsdato. For varsel om mangel se punkt 4.
  2. Forbrukergarantien er betinget av (A) at forbrukeren registrerer kjøpet på Garanti registrering senest 6 måneder etter kjøpsdato, (B) at produktet er benyttet i henhold til brukermanual fra AVA of Norway, (C) at produktet har blitt utført service på minimum hvert femte år, i tråd med instruksjoner for vedlikehold, og (D) at hvert gjennomførte vedlikehold blir registrert og dokumentert senest 6 uker etter gjennomføring. Kunden er selv ansvarlig for å følge lokale regler og retningslinjer for arbeid med elektriske produkter.
  3. Utbedring etter Forbrukergarantien skjer ved at AVA of Norway, etter eget skjønn, reparerer eller bytter ut mangelfull komponent, eller ved at forbrukeren gjør det samme etter avtale med AVA of Norway. Forbrukergarantien medfører ikke ny eller utvidet garantiperiode.
  4. Forbrukergarantien er en produsentgaranti fra AVA of Norway som gjelder i tillegg til forbrukerens rettigheter etter forbrukerkjøpsloven og annen preseptorisk lovgivning. Krav etter Forbrukergarantien kan derfor bare fremmes direkte mot AVA of Norway.
  5. Forbrukergarantien gjelder ikke feil, skade og defekter annet enn mangler, eksempelvis feil, skade eller defekt som skyldes (A) transportskade eller annen ytre påvirkning, herunder unormale miljøforhold eller påvirkning, (B) frost eller fuktighet, herunder oppbevaring i særlig fuktige omgivelser, (C) uriktig montering eller vedlikehold, eller (D) feil eller uvanlig bruk. Forbrukergarantien faller bort ved manglende vedlikehold, og dersom produktet blir brukt i profesjonell sammenheng. For at Forbrukergarantien skal gjelde må merkeskilt være komplett og lesbart.
  6. Dette er en forbrukergaranti, og dekker ikke produkter kjøpt av en bedrift, eller ved profesjonell bruk.