AVA OF NORWAY – FORBRUKERGARANTI

AVA Warranty English

Vi i AVA of Norway er levende opptatt av våre produkter og vil at disse skal vare lengst mulig.

Mindre bruk og kast, og mer fokus på vedlikehold av solide produkter er rett og slett et godt miljøtiltak. Vi tilstreber hele tiden å bli bedre på Miljøvennlig Design. Sammen med Kundens Rett til Vedlikehold gir dette reduserte vedlikeholdskostnader og forlenget Forbrukergaranti. En produsent og en kunde som samarbeider om å ta vare på produktet, er et drømmelag.

«en produsent og en kunde som samarbeider om å ta vare på produktet, er et drømmelag»

AVA of Norway er medlem av Right to Repair Europe[1] og arbeider kontinuerlig for forbedringer av de miljøvennlige egenskapene og forlengelse av livssyklusen til alle AVA produkter. For oss er Miljøvennlig Design, Kundens Rett til Vedlikehold, lang produktlevetid, reparerbarhet, gjenbruk og sirkulær økonomi mer enn bare ord. Det er en del av vår produktfilosofi som vi strekker oss etter hver dag.

Med Miljøvennlig Design og Kundens rett til Vedlikehold gir AVA of Norway deg som kunde en forlenget Forbrukergaranti på opptil 20 år uten kostbare serviceavtaler. Dette innebærer at produktet er utviklet for å være reparerbart, og at du som forbruker kan velge å vedlikeholde og reparere maskinen selv og dermed nyte godt av vår Forbrukergaranti. Det skal være enkelt å ta vare på et AVA produkt, og vi mener at du som kunde skal belønnes for arbeidet du legger ned i vedlikeholdet.

«du som kunde skal belønnes for arbeidet du legger ned i vedlikeholdet»

For å tilrettelegge for at du selv, eller en lokal fikser, kan utføre nødvendig vedlikehold trygt og enkelt uten unødige kostnader, har vi laget enkle videokurs som du finner på hjemmesidene våre avaofnorway.com/service. Alt ligger dermed til rette for at dine AVA produkter skal kunne vare virkelig lenge.

AVA of Norway er sikker på at våre kunder vil verdsette et problemfritt vedlikehold som resulterer i mindre bruk og kast. Sammen bidrar vi til reduserte kostnader og en mer bærekraftig utvikling.

AVA of Norway sin Forbrukergaranti er en holdbarhetsgaranti på 10 år for AVA Go og AVA Smart og AVA V6, og 20 år for AVA Master og AVA Evolution. Følgende vilkår gjelder for AVA of Norway sin Forbrukergaranti:

  1. I henhold til vilkårene her utbedrer AVA of Norway kostnadsfritt kjøpsrettslig mangel ved produktets elektromotor, kondensator, kraftoverføring til stempler, svivel, elektrobryter, ledninger og microbryter, såfremt vi blir varslet om mangelen innen rimelig tid etter at forbrukeren oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen, og senest innen 10 år (AVA Go, AVA Smart, AVA V6) eller 20 år (AVA Master, AVA Evolution) etter dokumentert kjøpsdato. For varsel om mangel se punkt 4.
  2. Forbrukergarantien er betinget av (A) at forbrukeren registrerer kjøpet på Garanti registrering senest 6 måneder etter kjøpsdato, (B) at produktet er kjøpt i Norge og benyttet i henhold til brukermanual fra AVA of Norway, (C) at produktet har blitt utført service på minimum hvert femte år, og i tråd med instruksjoner for vedlikehold som vist på avaofnorway.com (Kundens Rett til Vedlikehold), og (D) at hvert gjennomførte vedlikehold blir registrert og dokumentert på samme sted senest 6 uker etter gjennomføring. For Kundens Rett til Vedlikehold gjelder at kunden selv er ansvarlig for å følge lokale regler og retningslinjer, blant annet for arbeid med elektriske produkter.
  3. Utbedring etter Forbrukergarantien skjer ved at AVA of Norway, etter eget skjønn, reparerer eller bytter ut mangelfull komponent, eller ved at forbrukeren gjør det samme etter avtale med AVA of Norway. Forbrukergarantien medfører ikke ny eller utvidet garantiperiode.
  4. Forbrukergarantien er en produsentgaranti fra AVA of Norway som gjelder i tillegg til forbrukerens rettigheter etter forbrukerkjøpsloven og annen preseptorisk lovgivning. Krav etter Forbrukergarantien kan derfor bare fremmes direkte mot AVA of Norway. Ta kontakt via avaofnorway.com/service.
  5. Forbrukergarantien gjelder ikke feil, skade og defekter annet enn mangler, eksempelvis feil, skade eller defekt som skyldes (i) transportskade eller annen ytre påvirkning, herunder unormale miljøforhold eller påvirkning, (ii) frost eller fuktighet, herunder oppbevaring i særlig fuktige omgivelser, (iii) uriktig montering eller vedlikehold, eller (iv) feil eller uvanlig bruk. Forbrukergarantien faller bort ved manglende vedlikehold, og dersom produktet blir brukt i profesjonell sammenheng. For at Forbrukergarantien skal gjelde må merkeskilt være komplett og lesbart.
  6. Dette er en forbrukergaranti, og dekker ikke produkter kjøpt av en bedrift, eller ved profesjonell bruk.


[1] Right to Repair Europe: https://repair.eu/