AVA OF NORWAY – FORBRUGERGARANTI

AVA Warranty English

Hos AVA of Norway brænder vi for vores produkter, og vi ønsker, at de skal holde så længe som muligt.

Mindre "brug og smid væk" og mere fokus på vedligeholdelse af holdbare produkter er ganske enkelt godt for miljøet. Vi stræber hele tiden efter at blive bedre til Miljøvenligt design. I kombination med Kundens ret til vedligeholdelse fører dette til lavere vedligeholdelsesudgifter og en forlænget Forbrugergaranti. En producent og en kunde, der samarbejder om at vedligeholde produktet, er et dreamteam.

"en producent og en kunde, der samarbejder om at vedligeholde produktet, er et dreamteam"

AVA of Norway er medlem af Right to Repair Europe[1] og arbejder løbende med at forbedre samtlige AVA-produkters miljøvenlige egenskaber og forlænge deres livscyklus. For os er Miljøvenligt design, Kundens ret til vedligeholdelse, lang holdbarhed, reparationsmulighed, genbrug og cirkeløkonomi mere end bare ord. Det er en del af vores produktfilosofi, som vi stræber efter at opfylde hver dag.

Takket være Miljøvenligt design og Kundens ret til vedligeholdelse kan AVA of Norway tilbyde kunden en forlænget Forbrugergaranti på op til 20 år uden dyre serviceaftaler. Det betyder, at produktet er konstrueret til at kunne blive repareret, og at du som bruger kan vælge at vedligeholde og reparere maskinen selv og dermed udnytte vores Forbrugergaranti. Det skal være nemt at vedligeholde et AVA-produkt, og vi mener, at du som kunde skal belønnes for den indsats, du gør for at holde produktet i god stand.

"du som kunde skal belønnes for den indsats, du gør for at holde produktet i god stand"

For at du eller en lokal reparatør skal kunne udføre den nødvendige vedligeholdelse sikkert, enkelt og uden unødvendige udgifter, har vi lavet nogle enkle instruktionsvideoer, som du finder på vores website: avaofnorway.com/service. Dine AVA-produkter har gode forudsætninger for at holde rigtig længe.

Hos AVA of Norway er vi overbeviste om, at vores kunder sætter pris på problemfri vedligeholdelse, som fører til mindre brug og smid væk. Sammen bidrager vi til lavere omkostninger og en mere bæredygtig udvikling.

AVA of Norways Forbrugergaranti indebærer en holdbarhedsgaranti på 10 år for nedenstående komponenter i produkterne AVA Go, AVA Smart og AVA V6 og 20 år for nedenstående komponenter i produkterne AVA Master og AVA Evolution. Følgende vilkår gælder for AVA of Norways Forbrugergaranti:

  1. I overensstemmelse med disse vilkår påtager AVA of Norway sig omkostningsfrit at reparere fejl, i henhold til den svenske forbrugerlovgivning, Konsumentköplagen, på produktets elmotor, kondensor, kraftoverførsel til stempler, drejetap, kontakt, ledninger og mikroswitch, forudsat at vi bliver underrettet om fejlen inden for rimelig tid efter, at forbrugeren har opdaget eller burde have opdaget fejlen, dog senest inden for 10 år for produkterne AVA Go, AVA Smart og AVA V6 eller senest inden for 20 år for produkterne AVA Master og AVA Evolution efter dokumenteret købsdato. Under punkt 4 kan du se, hvordan du underretter os om fejl.
  2. Forbrugergarantien gælder under forudsætning af, at (a) forbrugeren registrerer købet af produktet på avaofnorway.com/support senest 6 måneder efter købsdatoen, (b) produktet er købt i Danmark og er blevet anvendt i henhold til AVA of Norways instruktioner, c) produktet er vedligeholdt i overensstemmelse med de anvisninger, der er tilgængelige på avaofnorway.com/service (Kundens ret til vedligeholdelse), mindst hvert tredje år for produkterne AVA Go, AVA Smart og AVA V6 eller hvert femte år for produkterne AVA Master og AVA Evolution og (d) at hver gennemført vedligeholdelse registreres og dokumenteres på avaofnorway.com/service (Kundens ret til vedligeholdelse) senest 6 uger efter udførelsen. Når det gælder Kundens ret til vedligeholdelse, har kunden ansvaret for at følge de lokale regler og retningslinjer, blandt andet vedrørende arbejde med elprodukter.
  3. AVA of Norways forpligtelser i henhold til Forbrugergarantien opfyldes af AVA of Norway efter eget skøn gennem reparation eller udskiftning af den defekte komponent, eller ved at kunden foretager reparation eller udskiftning af den defekte komponent efter aftale med AVA of Norway. Reparation eller udskiftning af en komponent i henhold til Forbrugergarantien medfører ikke, at en ny eller forlænget garantitid påbegyndes.
  4. Forbrugergarantien er en frivillig producentgaranti fra AVA of Norway, som gælder ud over de rettigheder, forbrugeren har ifølge den svenske forbrugerlovgivning og anden obligatorisk lovgivning. Krav i henhold til Forbrugergarantien kan derfor kun rettes direkte til AVA of Norway. Al kontakt med AVA of Norway skal ske via vores website avaofnorway.com/service.
  5. Forbrugergarantien omfatter ikke andre fejl, skader og defekter end defekter såsom fejl, skader eller defekter forårsaget af (i) transportskader eller anden ydre påvirkning, herunder unormale miljøforhold eller påvirkninger, ii) frost eller fugt, herunder opbevaring i særligt fugtige miljøer, (iii) forkert montering eller vedligeholdelse eller (iv) forkert eller unormal brug. Forbrugergarantien bortfalder i tilfælde af manglende vedligeholdelse, og hvis produktet anvendes i erhvervsmæssig sammenhæng. For at Forbrugergarantien skal gælde, kræver det, at produktmærkningen er komplet og læsbar.
  6. Dette er en forbrugergaranti, som ikke omfatter produkter, der er købt af en virksomhed eller er blevet anvendt i professionel sammenhæng.
[1] Right to Repair Europe: https://repair.eu/