AVA TROUBLESHOOTING

Feilsøkingsskjema finner du her:

https://forms.office.com/Pages...

ENG

MACHINE THAT DOES NOT WORK / LEAK:

Check if there is an O-ring missing or if you forgot to turn on the water. If everything seems to be in order, contact AVA for further investigations.

MACHINE NOT WORKING / DEAD:

Connect power and push in the pressure-gun grip: If the machine does not start, there is no fault in the machine. When pressure has built up in the system, the machine may appear dead until the gun grip is depressed. When using an extension cord, the machine's fuse may blow out, but it will then start again after 15 minutes. If this is not the case, contact AVA for further investigation.

ACCESSORIES:

Evaluate the accessories and hand out any new ones. If the item is not available, AVA sends a new product to the retailer or directly to the customer.

Contact us

Use the chat in the bottom right corner or contact form here: https://www.avaofnorway.com/co...


NOR

MASKIN SOM IKKE VIRKER-LEKKASJE:

Sjekk om det er en O-ring som mangler eller om man har glemt å skru på vannet. Om alt ser ut til å være i orden, tar du kontakt med AVA for videre undersøkelser.

MASKIN SOM IKKE VIRKER/DØD:

Koble til strøm og trykk inn pistolgrepet: Hvis maskinen ikke starter er det ingen feil ved maskinen. Når det er bygget opp trykk i systemet, kan maskinen fremstå som død inntil pistolgrepet trykkes inn. Ved bruk av skjøteledning kan maskinens sikring slå ut, men den vil da starte igjen etter 15 minutter. Hvis dette ikke er tilfelle, tar du kontakt med AVA for videre undersøkelser.

TILBEHØR:

Vurder tilbehøret og utlever eventuelt nytt. Hvis varen ikke er tilgjengelig, sender AVA nytt produkt til forhandler eller direkte til kunden.

Kontakt oss

Bruk chat nede i høyre hjørnet eller kontaktskjema her: https://www.avaofnorway.com/co...