AVA Dysesystem

Når du kjøper en høytrykkspyler fra AVA of Norway, får du med dyser som dekker et bredt spekter av vaskemuligheter, men du ønsker gjerne flere muligheter. Når du kjøper ekstra dyser eller annet tilbehør er det noen ting du må tenke på først.

Hva er en dyse?

En dyse plasseres på lansen, eller direkte på høytrykksspylerpistolen. Det er dysen som gir vannet det høye trykket du forbinder med en høytrykkspyler, men det finnes mange variasjoner av dyser. Du har for eksempel fast, varierende og roterende dyser mm. Vi kommer tilbake til de ulike dysene.

Hva må jeg være obs på før jeg kjøper dyser og tilbehør?

  1. Bajonettkobling

Ulike leverandører har ulike hurtigkoblinger for dyser og tilbehør. Du må passe på at du kjøper den dysen som passer til din høytrykkspyler. I noen tilfeller passer dyser fra ulike leverandører om hverandre eller du kan benytte adapter. (eksempel: Kärcher tilbehør og dyser passer i AVAs lanser og pistoler. Noen unntak på eldre modeller)

  1. Dyseåpning

Dersom du velger en dyse som ikke er tilpasset din høytrykkspyler kan det skape utfordringer. Dersom du har for liten dyse, vil maskinen jobbe for hardt og du kan få varmgang i maskinen. Dette kan også føre til kortere levetid på motor/pumpe enhet.

I motsatt fall, om dysen er for stor i forhold til pumpens effekt, mister du fort en betydelig mengde av trykket. Dette har ingen praktisk betydning utover at du oftest bruker lengre tid på jobben, og kanskje vil du aldri oppdage dette i det hele tatt.

  1. Vedlikehold

Det er også viktig å passe på at du holder dysene frie for skit og smuss. Dersom du får et sandkorn eller annet inn i dyseåpningen kan det før til at du får en tett dyse og maskinen vil jage. Du vil få samme problem som når du har for liten dyse (husk at det følger med dysenål på alle AVAs høytrykkspylere, den vil hjelpe deg med å åpne tette dyser).

MG 5479 Smart Efficient
Untitled design 8

Våre dyser i detalj

AVA har et system som beskriver pumpestørrelsens kraft med betegnelsen, P30 og helt opp til P90. Vi har en stor bredde av spylere, tilpasset ditt vaskebehov. To spylere kan se identisk ut, men det kan være noe ulikt på innsiden. For eksempel vil Master P60 og Master P80 se identisk ut, men har ulikt trykk og vannmengde. Dette fører til at det er ulike dyser tilpasset trykket og vannmengden. I et annet tilfelle vil en Smart P60 og en Master P60 ha samme kapasitet, og benytter derfor samme dyse.

Fra start av var vi opptatt av å merke dyser og tilbehør med hva de ulike produktene passer til, som for eksempel på denne måten:

BILDE

Etter noen års erfaring ser vi at mange (inklusiv oss) ikke veldig lett kan se forskjell på grønn og blå, og at man tidvis må ha godt dagslys for å se forskjell. Som en forbedring, har vi fra 2021 innført en synligere merking, slik som dette:

BILDE

Her blir altså tuppen på bajonetten selve fargekoden, og i tillegg er "halsen" på bajonetten merket med tekst. Vi håper dette gjør det lettere for deg som kunde i fremtiden, både å kjøpe riktig, men også å unngå sammenblanding mellom flere modeller, eller gammel og ny maskin.

Våre dyser som selges løst

 Disse er merket med én av disse fargene:

  • Dyser merket grønn, er laget for P30 og til og med P60
  • Dyser merket blått, er laget for P70 til og med P80
  • Dyser merket lilla, er laget for P90

I tillegg kan noen ha hvit eller rød markering, da er dysen levert sammen med en P30 eller P40 høytrykkspyler, og ikke solgt i løsvekt.

I tillegg til vår måte å skille dysestørrelser, er det også en standard for merking av ulike vinkler.

Disse finner du på tuppen, sammen med påtrykket vinkel på den aktuelle dysen. Dette ser slik ut:

BILDE

Half the work – double the Satisfaction

Vi mener nemlig at du ved å skumme alle flater, for deretter å jobbe med en mer skånsom dyse og et bredere arbeidsområde, kan oppnå samme resultat på halve tiden. Med våre løsninger skal det være lett å bytte dyser, slik at du kan tilpasse trykket på ulike flater:

60 grader dyse: Flat V-formet vannstråle for bruk på treverk

40 grader dyse: Flat V-formet vannstråle godt egnet til bilvask

25 grader dyse: Flat V-formet vannstråle, til generell bruk med høy effekt (20 og 25 grader er standard bredde på de fleste merker)

15 grader dyse: Flat V-formet vannstråle med mye kraft, men lite effektiv grunnet smalt arbeidsfelt. Brukes der man trenger litt ekstra kraft.

0 grader dyse: Tynn, skarp punktstråle til å rekke spesielt langt, f.eks oppunder en takrenne, eller fjerne fugleskitt høyt oppe på veggen, (tips: skjære spor i jorden til å legge robotklipper-kabel, og noen bruker den faktisk til å spyle bort ugress)

Turbo dyse: Denne samler alt vann i en tynn, skarp stråle likt 0-gradersdysen, men i tillegg roterer vannstrålen rundt med 20 graders spredning, slik at du får et bredere dekningsområde. Den er godt egnet til fjerning av mose og fastsittende skitt, men er altfor kraftig for bil og treverk. En Turbodyse er altså noe som skal brukes med forsiktighet.

BILDE

Hvilke dyser får jeg med i pakken?

Alle våre maskiner leveres med en kombinert dyse som gir én 20 grader, og én 60 graders stråle. I tillegg har vi laget en kombinasjonsmulighet på midten, slik at du ved å bruke begge stråler samtidig kan oppnå et ytterlig redusert trykk.

Som du ser fra oversikten, får du kjøpt fastdyse med 60 grader, til tross for at du allerede har det i den kombinerte dysen. Dette tilbyr vi, fordi en fast dyse som bare gjør én ting, har mindre trykktap enn det vi måler i både egne og andres kombinerte dyser. En kombinert dyse stjeler altså alltid litt effekt, og om du skal vaske et helt hus, for eksempel, -kan du faktisk spare ytterligere 5 til 10% vasketid på en fastdyse sammenlignet med en kombinert dyse.

AVA har I årene før lansering gjort et omfattende arbeid for å optimalisere våre dyser, og du vil finne at alle dyser har en metalltupp fordi vi ønsker at du skal ha maksimal effekt så lenge som mulig. Til og med terrassevaskerdysene har messingdyse, noe som gir lang levetid med maks effekt. Men selv med denne løsningen vil dysene bli slitt over tid, og vi anbefaler derfor at du som spyler mye, -bytter ut dysene når du kjenner at det begynner å bli redusert effekt, etter anslagsvis 50 til 100 brukstimer.